Velkommen til 

Øreakupunktur

Hvad er Øreakupunktur, metodens udvikling, nogle historiske perspektiver og forskning på området:

Kilde: dr. Vilhelm Schjelderup

Øreakupunktur er baseret på det forhold at hele organismen med dens forskellige dele og funktioner genspejles eller reflekteres i det ydre øre.

Metoden praktiseres i dag over hele verden og er anerkendt af Verdens Helseorganisation - WHO.

Hippokrates (ca. 400 år f.Kr.) omtaler en metode til behandling av iskias ved punktur av ørets bagside og nævner også i bogen "Om forplantningen" at de gamle egyptere benyttet en sådan øremetode som præventionsmiddel. Også i det gamle Kina blev øret tillagt særlig betydning i medicinen.

Under Tang-dynastiet (600-800 e.Kr.) var der en skole der anvendte ca. 30 forskellige akupunktur-punkter i øret.

Moderne udvikling av øreakupunktur skyldes den franske læge Paul Nogier.

I 1951 registrerede han at nogle af hans patienter der led av kroniske rygsmerter, blev væsentligt bedre efter behandling ved at brændes i øret hos en kvinde der lavet sådanne behandlinger.

Dette fik Nogier til at begynde et ni tidigt forskningsarbejde for at kortlægge sammenhængen mellem zoner/punkter i ørene og sygdomme i forskellige dele af kroppen.

I 1957 publiserte han sine oppdagelser i et tysk tidsskrift for akupunktur. Derved blev øreakupunkturen også kendt i Kina. Kineserne igangsatte store masseundersøgelser der bekræftede Nogiers opdagelse af øreakupunkturen, som siden, både i Kina og Internationalt, har været kendt som et "akupunkturens mikrosystem". Nogier er fra kinesisk hold blevet foreslået til Nobelprisen i medicin.

Beskrivelse af behandlingsformen

De afficerede punkter i ørene der genspejler sygdom, svaghed eller ubalance i korresponderende del af kroppen, bestemmes i øreakupunkturen først og fremmest ved at de er ømfindtlige ved tryk og/eller ved at de har mindsket elektrisk hudmodstand. Man kan derfor benytte palpationsmetoden, eller elektriske punktsøgere.

Punkterne kan behandles med forskellige typer fysiske stimuli: Med nåle, som i akupunktur, med elektrisk stimulering af forskellig art, med tryk eller massage, med laser, eller endda med injektioner af medikamenter. I Kina benyttes meget en metode der man fastgør frø av en kinesisk urt på punktet og lar patienten behandle dette selv ved trykmassage. Man benytter også små nåle der bliver i punktet gennem længere tid, perma nåle, for på den måde at opnå en kontinuerlig behandling.

Klinisk forskning og indikationsområder

Det er efter hånden gjort betydelig forskning omkring øreakupunktur, både i Frankrig, Kina, Rusland, Tyskland og andre deler av verden. Store statistiske undersøgelser i Kina i 60-erne fik kortlagt sammenhængene mellem ørepunkter og forskellige sygdomstilstande, og dokumenteret en terapeutisk effekt ved mange lidelser. Der blev gjort mere eksperimentelle studier.

Professor Umlauf i Praha har dokumenteret metodens effekt ved forskellige lidelser på en sygehusafdeling. Der er gjort omfattende neuroanatomiske og neurofysiologiske studier både i Kina, Rusland og Frankrig. Øreakupunktur fremstår således i dag som en metode der er solid dokumenteret og bekræftet fra alle hold i verden.

I den videre udvikling av øremedicin har Paul Nogier samarbejdet med et netværk på over 500 læger og videnskabsmænd verden over. Da man, som udgangspunkt ønskede at forbeholde denne metode for læger, har man imidlertid været tilbageholdne med at offentliggøre resultaterne af denne forskning.

Øreakupunktur har et bredt indikasjonsområde idet det kan brukes som egenbehandling eller i kombinasjon med annen behandling ved de fleste typer somatisk sykdom. Det er for eksempel effektivt ved lokale smertetilstand etfer skader og ved lokaliserte lidelser som urinsyregikt i stortåleddet eller hemoroider. Et studie fra en kirurgisk afdeling i Tyskland viser at brug af en semi-permanent nål i øret svarende til operasjonsstedet reduserer behovet for smertestillende medikamenter efter kirurgiske indgreb med ca 50%.

I Kina anvendes øreakupunktur ved behandling af gallesten og nyresten.

I en kinesisk studie som omfatter 388 patienter med gallesten, førte intensiv trykmassage af ørepunkter til at 98% av patienterne udskilte gallestener uden at dette førte til gallekolik.

Ved Lincoln Hospital i New York har psykiateren Michael Smith og hans team udviklet NADA-metoden til langtidsbehandling af narkomane der øreakupunktur indgår som en væsentlig del af behandlingsmetoden.

NADA-programmet er et poliklinisk oplæg over 3 måneder som i tilæg til øreakupunktur omfatter social- psykologisk rådgivning samt urinkontroller, men det er i følge Smith øreakupunkturen som "får programmet til at fungere". I store studier er der vist at programmet giver ca 80% positive resultater i behandlingen af narkomane. Dette er et sensationelt godt resultat når det gælder behandlingen af tunge narkomane, specielt med tanke på at dette er et poliklinisk oplæg.

Den samme form for øreakupunktur har også givet positive resultater i behandlingen av kroniske psykiatriske patienter og har hos dem væsentligt mindsket behovet for genindlægelse.

NADA-programmet for behandling av narkomane anvendes bredt i USA, og er anerkendt af retsvæsenet i flere stater som et alternativt oplæg for narkomane lovbrydere.

Metoden blev taget i brug af” Uteseksjonen ”i Oslo der arrangeret et kursur i NADA-oplægget sommeren 1996, og metoden praktiseres i dag ved flere behandlingsinstitutioner for narkomane i Norge.

Øremedisinen har et bredere indikasjonsområde end øreakupunkturen. Det omfatter blant andet cerebrale funksjonsforstyrrelser og mer psykiske lidelser. En enkel metode med elektrisk behandling av ørepunkter er blevet benyttet i behandlingen af ordblindhet og anvendes i det franske skolehelbredstjeneste.

Book tid på 50 20 15 10

Kontakt

Åmosevej 24, Kajemose, 4450 Jyderup

CVR: 39845881​

Tlf.: 50 20 15 10

Medlem af ​:

Følg os på facebook